โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ. เขาสมิง
ศุกร์ 29 กันยายน 20230 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  สิงหาคม   2023   แสดงเดือน
กันยายน   2023
  แสดงเดือน   ตุลาคม   2023  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
     
1  
   
ป4_2.3.4ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการฯ คปสอ.เขาสมิง/ประเมินผลตามกลยุทธ์ ปี 2566
   
ประเด็น 2_3.13 ประชุมคณะทำงาน ดูแล/รักษาผู้ป่วยจิตเวช โดยจิตแพทย์จาก รพ.ตราด/ทีมจิตเวชเขาสมิง
2  
3   ดูสัปดาห์ 35
4  
5  
   
ป4_2.3.4ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการฯ คปสอ.เขาสมิง/ประเมินผลตามกลยุทธ์ ปี 2566
6  
7  
8  
9  
10   ดูสัปดาห์ 36
11  
12  
   
ป4_2.3.5 การประชุมทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ คปสอ.เขาสมิง ปี 2567
13  
   
ป4_2.3.5 การประชุมทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ คปสอ.เขาสมิง ปี 2567
14  
15  
16  
17   ดูสัปดาห์ 37
18  
   
ป4_2.3.5 การประชุมทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ คปสอ.เขาสมิง ปี 2567
19  
20  
21  
22  
23  
24   ดูสัปดาห์ 38
25  
26  
27  
   
ประเด็น 3_1.1.6 ตรวจคุณภาพน้ำประปา และน้ำทิ้ง โรงพยาบาล เขาสมิง (ครั้งที่ 4)
28  
08:30
16:30
ป.3_4.2 โครงการสร้างเครือข่าย เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน โรงพยาบาลเขาสมิง ปี 2566 (ครั้งที่ 2)
29  
30  
วันนี้