โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ. เขาสมิง
พุธ 29 มีนาคม 20230 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  กุมภาพันธ์   2023   แสดงเดือน
มีนาคม   2023
  แสดงเดือน   เมษายน   2023  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
   
1  
2  
3  
   
ประเด็น 2_3.13 ประชุมคณะทำงาน ดูแล/รักษาผู้ป่วยจิตเวช โดยจิตแพทย์จาก รพ.ตราด/ทีมจิตเวชเขาสมิง
4  
5   ดูสัปดาห์ 9
6  
7  
13:00
ป2_2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การรู้เท่าทัน/เข้าถึง ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานฯ
8  
08:30
16:30
ประเด็น 4_1.4.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้ งานควบคุมป้องกันการติดเชื้อ(รุ่น4)
9  
10  
08:30
16:30
ป4_2.1.4 โครงการอบรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและการเสริมสร้าง วินัยข้าราชการ ปีงบประมาณ 2566
11  
12   ดูสัปดาห์ 10
13  
08:30
16:30
ป4_2.1.4 โครงการอบรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและการเสริมสร้าง วินัยข้าราชการ ปีงบประมาณ 2566
14  
13:00
ป2_2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การรู้เท่าทัน/เข้าถึง ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานฯ
15  
16  
17  
18  
19   ดูสัปดาห์ 11
20  
21  
08:00
18:00
ป4_1.2.1 รับการเยี่ยมสำรวจรับรองคุณภาพสถานพยาบาลแบบลดรูป (adjust survey)
22  
   
ป1_1.6.7 โครงการบริหารจัดการศูนย์เอื้ออาทรผู้สูงอายุ สาขาอำเภอเขาสมิง ประจำปี 2566 (ครั้ง ที่ 2)
23  
24  
08:30
ป2_2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การรู้เท่าทัน/เข้าถึง ภาวะแทรกของโรคความดันโลหิตสูงฯ
25  
26   ดูสัปดาห์ 12
27  
08:30
ป2_2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การรู้เท่าทัน/เข้าถึง ภาวะแทรกของโรคความดันโลหิตสูงฯ
13:00
16:30
ประเด็น 2_1.3.2 ประชุมคณะทำงานเตรียม ซ้อมแผนรับสถานการณ์ อุบัติเหตุหมู่ในพื้นที่
28  
   
ประเด็น 3_1.1.6 ตรวจคุณภาพน้ำประปา และน้ำทิ้ง โรงพยาบาล เขาสมิง (ครั้งที่ 2)
13:00
ป2_2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การรู้เท่าทัน/เข้าถึง ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานฯ
29  
30  
   
ป1_1.6.7 โครงการบริหารจัดการศูนย์เอื้ออาทรผู้สูงอายุ สาขาอำเภอเขาสมิง ประจำปี 2566 (ครั้ง ที่ 1)
31  
   
ประเด็น 4_5.1.6 จิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย
08:30
ป2_2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การรู้เท่าทัน/เข้าถึง ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานฯ
 
วันนี้