โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ. เขาสมิง
พฤหัสบดี 15 เมษายน 20210 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์ในห้องประชุม:   General
  • ยุทธ์4_2.5.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการดูแลผู้ป่วยโดยใช้รูปแบบพยาบาลเจ้าของไข้ ไม่ 7 มกราคม 2021
  • ยุทธ์4_2.5.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการดูแลผู้ป่วยโดยใช้รูปแบบพยาบาลเจ้าของไข้ ไม่ 8 มกราคม 2021
  • ยุทธ์1_4.31 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม โดยผ่านการประชุมหมู่บ้านและกลุ่มกองทุนต่างๆ (ตำบลเทพนิมิต) ไม่ 17 กุมภาพันธ์ 2021
  • ยุทธ์1_4.31 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม โดยผ่านการประชุมหมู่บ้านและกลุ่มกองทุนต่างๆ (ตำบลเทพนิมิต) ไม่ 18 กุมภาพันธ์ 2021
  • ยุทธ์4_2.5.1 ประชุมฟื้นฟูความรู้งานความเสี่ยง (รุ่นที่ 2) ไม่ 4 มีนาคม 2021
  • ยุทธ์1_1.6.10 โครงการบริหารจัดการศูนย์เอื้ออาทรผู้สูงอายุ สาขาอำเภอเขาสมิง ประจำปี 2564 #1 ไม่ 19 มีนาคม 2021
  • ยุทธ์2_1.4.2 ประชุมซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ในพื้นที่ประจำปี ไม่ 9 เมษายน 2021
  • ยุทธ์2_1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในหน่วยแพทย์เคลื่อนที่/จิตอาสา ไม่ 19 เมษายน 2021
  • ยุทธ์2_1.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการฟิ้นฟู BLS และการใช้ AED ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ ไม่ 12 พฤษภาคม 2021
  • ยุทธ์1_1.6.10 โครงการบริหารจัดการศูนย์เอื้ออาทรผู้สูงอายุ สาขาอำเภอเขาสมิง ประจำปี 2564 #2 ไม่ 18 มิถุนายน 2021