โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ. เขาสมิง
พฤหัสบดี 15 เมษายน 20210 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์ในห้องประชุม:   General
  • ยุทธ์2_1.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการฟิ้นฟู BLS และการใช้ AED ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ ไม่ 12 พฤษภาคม 2021