โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ. เขาสมิง
จันทร์ 21 กันยายน 20201 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์สำหรับวันนี้: พฤหัสบดี 03 กันยายน 2020     ดูสัปดาห์ 36
  • ยุทธ์ 4_1.2.12 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ คปสอ.เขาสมิง/ประเมินผลตามกลยุทธ์ ปี 2563
  • ห้องประชุม : ห้องประชุม พลอยแดง รพ.เขาสมิง
    ณ ห้องประชุม รพ.เขาสมิง