โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ. เขาสมิง
พฤหัสบดี 15 เมษายน 20210 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์สำหรับวันนี้: จันทร์ 21 ธันวาคม 2020     ดูสัปดาห์ 52
13:00 - 16:30     ยุทธ์2_2.1 ประชุมคณะทำงานการพัฒนาบริการคลินิก NCD/CKD ตามเกณฑ์คุณภาพ NCD Clinic Plus /NCD Board
ห้องประชุม : ห้องประชุม พลอยแดง รพ.เขาสมิง
รพ.เขาสมิง 13.00 - 16.30 น.