โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ. เขาสมิง
พุธ 3 มีนาคม 20211 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์สำหรับวันนี้: อาทิตย์ 24 มกราคม 2021     ดูสัปดาห์ 4
  • ยุทธ์2_3.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบำบัดรักษาโดยชุมชนมีส่วนร่วมของชุมชนสำหรับผู้ใช้ยาเสพติดและติดยาเสพติด
  • ห้องประชุม :
    ที่ว่าการอำเภอเขาสมิง