โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ. เขาสมิง
พฤหัสบดี 15 เมษายน 20210 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์สำหรับวันนี้: พฤหัสบดี 18 กุมภาพันธ์ 2021     ดูสัปดาห์ 8
  • ยุทธ์ 4_2.5.2 ประชุมฟื้นฟูความรู้งานควบคุมป้องกันการติดเชื้อ
  • ห้องประชุม :
    (เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาชีพใน รพ.เขาสมิง/รพ.สต.ในเครือข่าย)

  • ยุทธ์1_4.31 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม โดยผ่านการประชุมหมู่บ้านและกลุ่มกองทุนต่างๆ (ตำบลเทพนิมิต)
  • ห้องประชุม : General
    ตำบลเทพนิมิต (รพ.สต.บ้านเจียร/รพ.สต.บ้านเกษมสุข)