โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ. เขาสมิง
พฤหัสบดี 15 เมษายน 20210 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์สำหรับวันนี้: พฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2021     ดูสัปดาห์ 9
  • ยุทธ์1_1.1.2 ประชุมคณะกรรมการ MCH Board อำเภอเขาสมิง
  • ห้องประชุม :
    รพ.เขาสมิงและ รพ.สต. 15 แห่ง

  • ยุทธ์4_2.5.1 ประชุมฟื้นฟูความรู้งานความเสี่ยง (รุ่นที่ 1)
  • ห้องประชุม :
    ห้องประชุม รพ.เขาสมิง