โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ. เขาสมิง
อาทิตย์ 27 พฤศจิกายน 20220 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์สำหรับวันนี้: จันทร์ 28 พฤศจิกายน 2022     ดูสัปดาห์ 48
  • ประเด็น 3_1.1.7 ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่มในหน่วยบริการ
  • ห้องประชุม :
    รพ.เขาสมิง /รพ.สต. 15 แห่ง
    ผู้รับผิดชอบ ธนิต/ สุรเชษฐ์