โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ. เขาสมิง
อังคาร 7 กุมภาพันธ์ 20230 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์สำหรับวันนี้: พุธ 11 มกราคม 2023     ดูสัปดาห์ 2
08:30 - 16:30     ประเด็น 2_1.1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ Role play การดูแลผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน และทบทวน case refer
ห้องประชุม :
ผู้รับผิดชอบ นพเก้า ประดลชอบ