โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ. เขาสมิง
อาทิตย์ 27 พฤศจิกายน 20220 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์จาก 27 พฤศจิกายน 2022
 • ประเด็น 3_1.1.7 ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่มในหน่วยบริการ (จันทร์, 28 พฤศจิกายน 2022)
 • ห้องประชุม :
  รพ.เขาสมิง /รพ.สต. 15 แห่ง
  ผู้รับผิดชอบ ธนิต/ สุรเชษฐ์ ...
 • ประเด็น 4_1.2.2 ประชุมฟื้นฟูความรู้งานความเสี่ยง (รุ่นที่ 1) (อังคาร, 29 พฤศจิกายน 2022)
 • ห้องประชุม : ห้องประชุม เพชรน้ำหนึ่ง รพ.เขาสมิง
  กลุ่มเป้าหมาย บุคลากร รพ.เขาสมิง (เจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่กลุ่มวิชาชีพ, พนักงานเปล,แม่บ้าน,คนขับรถ,คนงาน,คนสวน)
  ผู้รับผิดชอบ สุวารี/คกก.(RM) ...
 • ประเด็น 4_1.2.2 ประชุมฟื้นฟูความรู้งานความเสี่ยง (รุ่นที่ 2) (พุธ, 30 พฤศจิกายน 2022)
 • ห้องประชุม : ห้องประชุม เพชรน้ำหนึ่ง รพ.เขาสมิง
  กลุ่มเป้าหมาย บุคลากร รพ.เขาสมิง (เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาชีพใน รพ.เขาสมิง)
  ผู้รับผิดชอบ สุวารี/คกก.(RM) ...
 • ประเด็น 4_1.2.2 ประชุมฟื้นฟูความรู้งานความเสี่ยง (รุ่นที่ 3) (พฤหัสบดี, 1 ธันวาคม 2022)
 • ห้องประชุม : ห้องประชุม เพชรน้ำหนึ่ง รพ.เขาสมิง
  กลุ่มเป้าหมาย บุคลากร รพ.เขาสมิง (เจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่กลุ่มวิชาชีพ, พนักงานเปล,แม่บ้าน,คนขับรถ,คนงาน,คนสวน)
  ผู้รับผิดชอบ สุวารี/คกก.(RM) ...
 • ประเด็น 4_2.3.1 ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (พฤหัสบดี, 1 ธันวาคม 2022)
 • ห้องประชุม : ห้องประชุม พลอยแดง รพ.เขาสมิง
  ผู้รับผิดชอบ สสอ.เขาสมิง/พินิดา ชลจิตร์นาวา ...
 • ประเด็น 2_3.13 ประชุมคณะทำงาน ดูแล/รักษาผู้ป่วยจิตเวช โดยจิตแพทย์จาก รพ.ตราด/ทีมจิตเวชเขาสมิง (ศุกร์, 2 ธันวาคม 2022)
 • ห้องประชุม : General
  ห้องประชุม รพ.เขาสมิง
  ผู้รับผิดชอบ เปรมฤดี หงษ์สุทธิ/วราภรณ์ เดชสง่า ...
 • ประเด็น 4_1.2.2 ประชุมฟื้นฟูความรู้งานความเสี่ยง (รุ่นที่ 4) (ศุกร์, 2 ธันวาคม 2022)
 • ห้องประชุม : ห้องประชุม เพชรน้ำหนึ่ง รพ.เขาสมิง
  กลุ่มเป้าหมาย บุคลากร รพ.เขาสมิง (เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาชีพใน รพ.เขาสมิง)
  ผู้รับผิดชอบ สุวารี/คกก.(RM) ...
 • ประเด็น 4_5.1.6 จิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (จันทร์, 5 ธันวาคม 2022)
 • ห้องประชุม : General
  วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
  ผู้รับผิดชอบ สิทธิพงศ์ หงษ์สุทธิ ...
 • ประเด็น 4_5.3.9 อบรมเจ้าหน้าที่เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์เชิงป้องกันและเครื่องมือที่มีความเสี่ยงสูง (พุธ, 7 ธันวาคม 2022)
 • ห้องประชุม :
  ผู้รับผิดชอบ ทีมเครื่องมือแพทย์/อนงค์นาฏ ...
 • ประเด็น 1_4.2.3 มหกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2566 (อังคาร, 13 ธันวาคม 2022)
 • ห้องประชุม : General
  ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลแสนตุ้ง
  ผู้รับผิดชอบ มณฑาทิพย์/อนุชา ...