โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ. เขาสมิง
จันทร์ 21 กันยายน 20201 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์จาก 21 กันยายน 2020
 • ยุทธ์ 4_1.2.13 ประชุมทำแผนปฏิบัติการฯ คปสอ.เขาสมิง ปี 2564 (จันทร์, 21 กันยายน 2020)
 • ห้องประชุม : ห้องประชุม พลอยแดง รพ.เขาสมิง
  ณ รพ.เขาสมิง ...
 • ยุทธ์ 4_1.2.13 ประชุมทำแผนปฏิบัติการฯ คปสอ.เขาสมิง ปี 2564 (อังคาร, 22 กันยายน 2020)
 • ห้องประชุม : ห้องประชุม พลอยแดง รพ.เขาสมิง
  ณ รพ.เขาสมิง ...
 • ยุทธ์ 4 _2.2.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนามาตรฐานงาน 5 ส. และจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม (พฤหัสบดี, 24 กันยายน 2020)
 • ห้องประชุม :
  @ รพ.เขาสมิง ...
 • ยุทธ์ 4_1.2.13 ประชุมทำแผนปฏิบัติการฯ คปสอ.เขาสมิง ปี 2564 (ศุกร์, 25 กันยายน 2020)
 • ห้องประชุม : ห้องประชุม พลอยแดง รพ.เขาสมิง
  ณ รพ.เขาสมิง ...
 • ยุทธ์1_6.5 โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน โรงพยาบาลเขาสมิง ปี 2563 (จันทร์, 28 กันยายน 2020)
 • ห้องประชุม :
  @ รพ.เขาสมิง ...