โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ. เขาสมิง
พุธ 3 มีนาคม 20211 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์จาก 3 มีนาคม 2021
 • ยุทธ์2_1.2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฟื้นฟูความรู้และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงสำหรับเจ้าหน้าที่พยาบาล คปสอ.เขาสมิง (ACLS) (พุธ, 3 มีนาคม 2021)
 • ห้องประชุม :
  รพ.เขาสมิง ...
 • ยุทธ์4_2.5.1 ประชุมฟื้นฟูความรู้งานความเสี่ยง (รุ่นที่ 2) (พฤหัสบดี, 4 มีนาคม 2021)
 • ห้องประชุม : General
  ห้องประชุม รพ.เขาสมิง ...
 • ยุทธ์2_3.3 ประชุมคณะทำงาน ดูแล/รักษาผู้ป่วยจิตเวช โดยจิตแพทย์จาก รพ.ตราด/ทีมจิตเวชเขาสมิง (ศุกร์, 5 มีนาคม 2021)
 • ห้องประชุม :
  รพ.เขาสมิง ...
 • ยุทธ์2_3.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบกลุ่มบำบัด (Self Help) ในรูปแบบสมาคม AA โดยองค์กรงดเหล้า(สคล) จากสถาบันธัญญารักษ์ (จันทร์, 8 มีนาคม 2021)
 • ห้องประชุม :
  รพ.เขาสมิง ...
 • ยุทธ์2_5.1.1 พัฒนาบริการแพทย์แผนไทยแบบครบวงจรในโรคข้อเข่าเสื่อมเครือข่ายบริการสุขภาพเขาสมิง โดยใช้ยาสมุนไพรพอกเข่า (จันทร์, 8 มีนาคม 2021)
 • ห้องประชุม :
  รพ.สต.บ้านตาระวาย ...
 • ยุทธ์2_5.1.2 พัฒนาบริการแพทย์แผนไทยแบบครบวงจรในโรคปวดศีรษะ ไมเกรน ตาพร่ามัว โดยการพอกตาด้วยยาเย็น (จันทร์, 8 มีนาคม 2021)
 • ห้องประชุม :
  รพ.สต.บ้านตาระวาย ...
 • ยุทธ์4_2.5.1 ประชุมฟื้นฟูความรู้งานความเสี่ยง (รุ่นที่ 3) (พฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2021)
 • ห้องประชุม :
  ห้องประชุม รพ.เขาสมิง ...
 • ยุทธ์1_3.1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องพ่นกำจัดยุงลาย อาสาสมัครพ่นหมอกควัน อ.เขาสมิง จ.ตราด (ศุกร์, 12 มีนาคม 2021)
 • ห้องประชุม :
  หอประชุมอำเภอเขาสมิง ...
 • ยุทธ์2_1.2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฟื้นฟูความรู้และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงสำหรับเจ้าหน้าที่พยาบาล คปสอ.เขาสมิง (ACLS) (พุธ, 17 มีนาคม 2021)
 • ห้องประชุม :
  รพ.เขาสมิง ...
 • ยุทธ์1_1.6.10 โครงการบริหารจัดการศูนย์เอื้ออาทรผู้สูงอายุ สาขาอำเภอเขาสมิง ประจำปี 2564 #1 (ศุกร์, 19 มีนาคม 2021)
 • ห้องประชุม : General
  ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลแสนตุ้ง ...