โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ. เขาสมิง
พฤหัสบดี 30 มีนาคม 20231 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์จาก 30 มีนาคม 2023
 • ป1_1.6.7 โครงการบริหารจัดการศูนย์เอื้ออาทรผู้สูงอายุ สาขาอำเภอเขาสมิง ประจำปี 2566 (ครั้ง ที่ 1) (พฤหัสบดี, 30 มีนาคม 2023)
 • ห้องประชุม : General
  ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลแสนตุ้ง

  ผู้รับผิดชอบ วริศรา/มณิสรา ...
 • ป2_2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การรู้เท่าทัน/เข้าถึง ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานฯ (ศุกร์, 31 มีนาคม 2023)
 • ห้องประชุม :       จาก : 08:30
  รพ.สต.ตรอกกระสังข์ ...
 • ประเด็น 4_5.1.6 จิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (ศุกร์, 31 มีนาคม 2023)
 • ห้องประชุม :
  วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ...
 • ป2_2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การรู้เท่าทัน/เข้าถึง ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานฯ (อังคาร, 4 เมษายน 2023)
 • ห้องประชุม :       จาก : 13:00
  รพ.เขาสมิง ...
 • ประเด็น 4_2.3.1 ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (ครั้งที่ 2) (อังคาร, 4 เมษายน 2023)
 • ห้องประชุม :
  ผู้รับผิดชอบ สสอ.เขาสมิง/พินิดา ชลจิตร์นาวา ...
 • ประเด็น 2_1.3.3 ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และเตรียมรับสถานการณ์ความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน (พุธ, 5 เมษายน 2023)
 • ห้องประชุม :       จาก : 12:00   ถึง : 16:30
  ผู้รับผิดชอบ นพเก้า ประดลชอบ ...
 • ป2_2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การรู้เท่าทัน/เข้าถึง ภาวะแทรกของโรคความดันโลหิตสูงฯ (ศุกร์, 7 เมษายน 2023)
 • ห้องประชุม :       จาก : 08:30
  รพ.สต.สะตอ ...
 • ป4_2.3.6 การประชุมรับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ/นิเทศจาก สสจ.ตราด (ศุกร์, 7 เมษายน 2023)
 • ห้องประชุม :
  งบฯ สสจ.ตราด ...
 • ป2_2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การรู้เท่าทัน/เข้าถึง ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานฯ (จันทร์, 10 เมษายน 2023)
 • ห้องประชุม :       จาก : 08:30
  รพ.สต.เขาสมิง ...
 • ป2_2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การรู้เท่าทัน/เข้าถึง ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานฯ (อังคาร, 11 เมษายน 2023)
 • ห้องประชุม :       จาก : 13:00
  รพ.เขาสมิง ...