โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ. เขาสมิง
จันทร์ 21 กันยายน 20201 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์จาก 20 กันยายน 2020 till 26 กันยายน 2020 (สัปดาห์ที่ : 39)     ดูเดือน กันยายน
(สัปดาห์เริ่มต้น อาทิตย์)
อาทิตย์ 20 กันยายน 2020

จันทร์ 21 กันยายน 2020
 • ยุทธ์ 4_1.2.13 ประชุมทำแผนปฏิบัติการฯ คปสอ.เขาสมิง ปี 2564
 • ห้องประชุม : ห้องประชุม พลอยแดง รพ.เขาสมิง
  ณ รพ.เขาสมิง
  อังคาร 22 กันยายน 2020
 • ยุทธ์ 4_1.2.13 ประชุมทำแผนปฏิบัติการฯ คปสอ.เขาสมิง ปี 2564
 • ห้องประชุม : ห้องประชุม พลอยแดง รพ.เขาสมิง
  ณ รพ.เขาสมิง
  พุธ 23 กันยายน 2020

  พฤหัสบดี 24 กันยายน 2020
 • ยุทธ์ 4 _2.2.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนามาตรฐานงาน 5 ส. และจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 • ห้องประชุม :
  @ รพ.เขาสมิง
  ศุกร์ 25 กันยายน 2020
 • ยุทธ์ 4_1.2.13 ประชุมทำแผนปฏิบัติการฯ คปสอ.เขาสมิง ปี 2564
 • ห้องประชุม : ห้องประชุม พลอยแดง รพ.เขาสมิง
  ณ รพ.เขาสมิง
  เสาร์ 26 กันยายน 2020