โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ. เขาสมิง
พุธ 29 มีนาคม 20230 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์จาก 26 มีนาคม 2023 till 01 เมษายน 2023 (สัปดาห์ที่ : 13)     ดูเดือน เมษายน
(สัปดาห์เริ่มต้น อาทิตย์)
อาทิตย์ 26 มีนาคม 2023

จันทร์ 27 มีนาคม 2023
08:30     ป2_2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การรู้เท่าทัน/เข้าถึง ภาวะแทรกของโรคความดันโลหิตสูงฯ
ห้องประชุม :
รพ.สต.บ้านเจียรพัฒนา
13:00 - 16:30     ประเด็น 2_1.3.2 ประชุมคณะทำงานเตรียม ซ้อมแผนรับสถานการณ์ อุบัติเหตุหมู่ในพื้นที่
ห้องประชุม : General
ผู้รับผิดชอบ นพเก้า ประดลชอบ
อังคาร 28 มีนาคม 2023
 • ประเด็น 3_1.1.6 ตรวจคุณภาพน้ำประปา และน้ำทิ้ง โรงพยาบาล เขาสมิง (ครั้งที่ 2)
 • ห้องประชุม :
  ผู้รับผิดชอบ รุจิรดา/สุรเชษฐ์
  13:00     ป2_2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การรู้เท่าทัน/เข้าถึง ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานฯ
  ห้องประชุม :
  รพ.เขาสมิง
  พุธ 29 มีนาคม 2023

  พฤหัสบดี 30 มีนาคม 2023
 • ป1_1.6.7 โครงการบริหารจัดการศูนย์เอื้ออาทรผู้สูงอายุ สาขาอำเภอเขาสมิง ประจำปี 2566 (ครั้ง ที่ 1)
 • ห้องประชุม : General
  ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลแสนตุ้ง

  ผู้รับผิดชอบ วริศรา/มณิสรา
  ศุกร์ 31 มีนาคม 2023
 • ประเด็น 4_5.1.6 จิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย
 • ห้องประชุม :
  วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
  08:30     ป2_2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การรู้เท่าทัน/เข้าถึง ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานฯ
  ห้องประชุม :
  รพ.สต.ตรอกกระสังข์
  เสาร์ 01 เมษายน 2023