โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ. เขาสมิง
จันทร์ 21 กันยายน 20201 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์จาก 13 กันยายน 2020 till 19 กันยายน 2020 (สัปดาห์ที่ : 37)     ดูเดือน กันยายน
(สัปดาห์เริ่มต้น อาทิตย์)
อาทิตย์ 13 กันยายน 2020

จันทร์ 14 กันยายน 2020
 • ยุทธ์ 1_3.1 ประชุมวางแผน/ติดตาม การป้องกันควบโรคในพื้นที่อำเภอเขาสมิง
 • ห้องประชุม : General
  @ สสอ.เขาสมิง
  อังคาร 15 กันยายน 2020

  พุธ 16 กันยายน 2020

  พฤหัสบดี 17 กันยายน 2020

  ศุกร์ 18 กันยายน 2020
 • ยุทธ์ 2_4.3.1 จัดอบรมพัฒนาความรู้การดูแลผู้ป่วย IMC แก่จนท.สาธารณสุขและผู้ดูแล (CG)
 • ห้องประชุม : ห้องประชุม พลอยแดง รพ.เขาสมิง
  รพ.เขาสมิง
  เสาร์ 19 กันยายน 2020