โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ. เขาสมิง
พฤหัสบดี 15 เมษายน 20210 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์จาก 13 ธันวาคม 2020 till 19 ธันวาคม 2020 (สัปดาห์ที่ : 50)     ดูเดือน ธันวาคม
(สัปดาห์เริ่มต้น อาทิตย์)
อาทิตย์ 13 ธันวาคม 2020

จันทร์ 14 ธันวาคม 2020
 • ยุทธ์1_1.6.8 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงเพื่อการฟื้นฟูสภาพและการดูแลต่อเนื่องอำเภอเขาสมิง
 • ห้องประชุม : General
  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ
  อังคาร 15 ธันวาคม 2020
 • ยุทธ์1_1.6.8 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงเพื่อการฟื้นฟูสภาพและการดูแลต่อเนื่องอำเภอเขาสมิง
 • ห้องประชุม : General
  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง
 • ยุทธ์1_4.6 โครงการรณรงค์การคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป หมู่ 1,4,6,7 รพ.สต.บ้านเจียรพัฒนา
 • ห้องประชุม :
  รพ.สต.บ้านเจียรพัฒนา
  พุธ 16 ธันวาคม 2020
 • ยุทธ์1_1.6.8 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงเพื่อการฟื้นฟูสภาพและการดูแลต่อเนื่องอำเภอเขาสมิง
 • ห้องประชุม : General
  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนนทรี
 • ยุทธ์1_4.6 โครงการรณรงค์การคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป หมู่ 1,4,6,7 รพ.สต.บ้านเจียรพัฒนา
 • ห้องประชุม :
  รพ.สต.บ้านเจียรพัฒนา
  พฤหัสบดี 17 ธันวาคม 2020
 • ยุทธ์1_1.6.8 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงเพื่อการฟื้นฟูสภาพและการดูแลต่อเนื่องอำเภอเขาสมิง
 • ห้องประชุม : General
  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม(ชั้น2)
 • ยุทธ์1_4.6 โครงการรณรงค์การคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป หมู่ 1,4,6,7 รพ.สต.บ้านเจียรพัฒนา
 • ห้องประชุม :
  รพ.สต.บ้านเจียรพัฒนา
 • ยุทธ์4_2.1.1 ประชุมคณะทำงานคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
 • ห้องประชุม :
  ห้องประชุม รพ.เขาสมิง
  ศุกร์ 18 ธันวาคม 2020
 • ยุทธ์1_1.6.8 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงเพื่อการฟื้นฟูสภาพและการดูแลต่อเนื่องอำเภอเขาสมิง
 • ห้องประชุม : General
  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลประณีต
 • ยุทธ์1_4.6 โครงการรณรงค์การคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป หมู่ 1,4,6,7 รพ.สต.บ้านเจียรพัฒนา
 • ห้องประชุม :
  รพ.สต.บ้านเจียรพัฒนา
 • ยุทธ์4_2.1.1 ประชุมคณะทำงานคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
 • ห้องประชุม :
  ห้องประชุม รพ.เขาสมิง
  เสาร์ 19 ธันวาคม 2020