โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ. เขาสมิง
พฤหัสบดี 15 เมษายน 20210 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์จาก 20 ธันวาคม 2020 till 26 ธันวาคม 2020 (สัปดาห์ที่ : 51)     ดูเดือน ธันวาคม
(สัปดาห์เริ่มต้น อาทิตย์)
อาทิตย์ 20 ธันวาคม 2020

จันทร์ 21 ธันวาคม 2020
13:00 - 16:30     ยุทธ์2_2.1 ประชุมคณะทำงานการพัฒนาบริการคลินิก NCD/CKD ตามเกณฑ์คุณภาพ NCD Clinic Plus /NCD Board
ห้องประชุม : ห้องประชุม พลอยแดง รพ.เขาสมิง
รพ.เขาสมิง 13.00 - 16.30 น.
อังคาร 22 ธันวาคม 2020

พุธ 23 ธันวาคม 2020
 • ยุทธ์1_1.6.8 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงเพื่อการฟื้นฟูสภาพและการดูแลต่อเนื่องอำเภอเขาสมิง
 • ห้องประชุม : General
  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
 • ยุทธ์2_5.1.1 พัฒนาบริการแพทย์แผนไทยแบบครบวงจรในโรคข้อเข่าเสื่อมเครือข่ายบริการสุขภาพเขาสมิง โดยใช้ยาสมุนไพรพอกเข่า
 • ห้องประชุม :
  รพ.สต.บ้านดินแดง
 • ยุทธ์2_5.1.2 พัฒนาบริการแพทย์แผนไทยแบบครบวงจรในโรคปวดศีรษะ ไมเกรน ตาพร่ามัว โดยการพอกตาด้วยยาเย็น
 • ห้องประชุม :
  รพ.สต.บ้านดินแดง
  พฤหัสบดี 24 ธันวาคม 2020
 • ยุทธ์1_1.6.8 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงเพื่อการฟื้นฟูสภาพและการดูแลต่อเนื่องอำเภอเขาสมิง
 • ห้องประชุม : ห้องประชุม พลอยแดง รพ.เขาสมิง
  ห้องประชุมโรงพยาบาลเขาสมิง
  ศุกร์ 25 ธันวาคม 2020
 • ยุทธ์1_1.6.8 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงเพื่อการฟื้นฟูสภาพและการดูแลต่อเนื่องอำเภอเขาสมิง
 • ห้องประชุม : General
  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต
  เสาร์ 26 ธันวาคม 2020