โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ. เขาสมิง
พฤหัสบดี 15 เมษายน 20210 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์จาก 27 ธันวาคม 2020 till 02 มกราคม 2021 (สัปดาห์ที่ : 1)     ดูเดือน มกราคม
(สัปดาห์เริ่มต้น อาทิตย์)
อาทิตย์ 27 ธันวาคม 2020

จันทร์ 28 ธันวาคม 2020
 • ยุทธ์1_6.1 โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน โรงพยาบาลเขาสมิง ปี 2564
 • ห้องประชุม :
  ห้องประชุม รพ.เขาสมิง
 • ยุทธ์2_3.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบกลุ่มบำบัด (Self Help) ในรูปแบบสมาคม AA โดยองค์กรงดเหล้า(สคล) จากสถาบันธัญญารักษ์
 • ห้องประชุม :
  รพ.เขาสมิง
  อังคาร 29 ธันวาคม 2020

  พุธ 30 ธันวาคม 2020

  พฤหัสบดี 31 ธันวาคม 2020

  ศุกร์ 01 มกราคม 2021

  เสาร์ 02 มกราคม 2021