โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ. เขาสมิง
พฤหัสบดี 15 เมษายน 20210 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์จาก 10 มกราคม 2021 till 16 มกราคม 2021 (สัปดาห์ที่ : 3)     ดูเดือน มกราคม
(สัปดาห์เริ่มต้น อาทิตย์)
อาทิตย์ 10 มกราคม 2021

จันทร์ 11 มกราคม 2021
 • ยุทธ์2_3.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบกลุ่มบำบัด (Self Help) ในรูปแบบสมาคม AA โดยองค์กรงดเหล้า(สคล) จากสถาบันธัญญารักษ์
 • ห้องประชุม :
  รพ.เขาสมิง
  อังคาร 12 มกราคม 2021
 • ยุทธ์1_3.1.2 ประชุมวางแผน/ติดตาม การป้องกันควบโรคในพื้นที่อำเภอเขาสมิง
 • ห้องประชุม :
  ห้องประชุม สสอ.เขาสมิง
  พุธ 13 มกราคม 2021

  พฤหัสบดี 14 มกราคม 2021
 • ยุทธ์1_1.2.1 ประชุม จนท.ผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัย
 • ห้องประชุม :
  รพ.เขาสมิง
  ศุกร์ 15 มกราคม 2021

  เสาร์ 16 มกราคม 2021