โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ. เขาสมิง
พฤหัสบดี 15 เมษายน 20210 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์จาก 24 มกราคม 2021 till 30 มกราคม 2021 (สัปดาห์ที่ : 5)     ดูเดือน มกราคม
(สัปดาห์เริ่มต้น อาทิตย์)
อาทิตย์ 24 มกราคม 2021
 • ยุทธ์2_3.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบำบัดรักษาโดยชุมชนมีส่วนร่วมของชุมชนสำหรับผู้ใช้ยาเสพติดและติดยาเสพติด
 • ห้องประชุม :
  ที่ว่าการอำเภอเขาสมิง
  จันทร์ 25 มกราคม 2021
 • ยุทธ์2_5.1.1 พัฒนาบริการแพทย์แผนไทยแบบครบวงจรในโรคข้อเข่าเสื่อมเครือข่ายบริการสุขภาพเขาสมิง โดยใช้ยาสมุนไพรพอกเข่า
 • ห้องประชุม :
  รพ.สต.ท่าโสม
 • ยุทธ์2_5.1.2 พัฒนาบริการแพทย์แผนไทยแบบครบวงจรในโรคปวดศีรษะ ไมเกรน ตาพร่ามัว โดยการพอกตาด้วยยาเย็น
 • ห้องประชุม :
  รพ.สต.ท่าโสม
  อังคาร 26 มกราคม 2021

  พุธ 27 มกราคม 2021

  พฤหัสบดี 28 มกราคม 2021
 • ยุทธ์1_6.1 โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน โรงพยาบาลเขาสมิง ปี 2564
 • ห้องประชุม :
  ห้องประชุม รพ.เขาสมิง
  ศุกร์ 29 มกราคม 2021
 • ยุทธ์4_2.3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูการเขียนบันทึกทางการพยาบาล
 • ห้องประชุม :
  รพ.เขาสมิง
  เสาร์ 30 มกราคม 2021