โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ. เขาสมิง
พฤหัสบดี 15 เมษายน 20210 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์จาก 07 กุมภาพันธ์ 2021 till 13 กุมภาพันธ์ 2021 (สัปดาห์ที่ : 7)     ดูเดือน กุมภาพันธ์
(สัปดาห์เริ่มต้น อาทิตย์)
อาทิตย์ 07 กุมภาพันธ์ 2021

จันทร์ 08 กุมภาพันธ์ 2021
 • ยุทธ์2_3.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบกลุ่มบำบัด (Self Help) ในรูปแบบสมาคม AA โดยองค์กรงดเหล้า(สคล) จากสถาบันธัญญารักษ์
 • ห้องประชุม :
  รพ.เขาสมิง
  อังคาร 09 กุมภาพันธ์ 2021
 • ยุทธ์ 4_2.5.2 ประชุมฟื้นฟูความรู้งานควบคุมป้องกันการติดเชื้อ
 • ห้องประชุม :
  (เจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่กลุ่มวิชาชีพ, พนักงานเปล,แม่บ้าน,คนขับรถ,คนงาน,คนสวน)
 • ยุทธ์2_5.1.1 พัฒนาบริการแพทย์แผนไทยแบบครบวงจรในโรคข้อเข่าเสื่อมเครือข่ายบริการสุขภาพเขาสมิง โดยใช้ยาสมุนไพรพอกเข่า
 • ห้องประชุม :
  รพ.สต.สะตอ
 • ยุทธ์2_5.1.2 พัฒนาบริการแพทย์แผนไทยแบบครบวงจรในโรคปวดศีรษะ ไมเกรน ตาพร่ามัว โดยการพอกตาด้วยยาเย็น
 • ห้องประชุม :
  รพ.สต.สะตอ
  พุธ 10 กุมภาพันธ์ 2021

  พฤหัสบดี 11 กุมภาพันธ์ 2021
 • ยุทธ์ 4_2.5.2 ประชุมฟื้นฟูความรู้งานควบคุมป้องกันการติดเชื้อ
 • ห้องประชุม :
  (เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาชีพใน รพ.เขาสมิง/รพ.สต.ในเครือข่าย)
  ศุกร์ 12 กุมภาพันธ์ 2021

  เสาร์ 13 กุมภาพันธ์ 2021