โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ. เขาสมิง
พฤหัสบดี 15 เมษายน 20210 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์จาก 14 กุมภาพันธ์ 2021 till 20 กุมภาพันธ์ 2021 (สัปดาห์ที่ : 7)     ดูเดือน กุมภาพันธ์
(สัปดาห์เริ่มต้น อาทิตย์)
อาทิตย์ 14 กุมภาพันธ์ 2021

จันทร์ 15 กุมภาพันธ์ 2021

อังคาร 16 กุมภาพันธ์ 2021
 • ยุทธ์ 4_2.5.2 ประชุมฟื้นฟูความรู้งานควบคุมป้องกันการติดเชื้อ
 • ห้องประชุม :
  (เจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่กลุ่มวิชาชีพ, พนักงานเปล,แม่บ้าน,คนขับรถ,คนงาน,คนสวน)
  พุธ 17 กุมภาพันธ์ 2021
 • ยุทธ์1_4.31 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม โดยผ่านการประชุมหมู่บ้านและกลุ่มกองทุนต่างๆ (ตำบลเทพนิมิต)
 • ห้องประชุม : General
  ตำบลเทพนิมิต (รพ.สต.บ้านเจียร/รพ.สต.บ้านเกษมสุข)
  พฤหัสบดี 18 กุมภาพันธ์ 2021
 • ยุทธ์ 4_2.5.2 ประชุมฟื้นฟูความรู้งานควบคุมป้องกันการติดเชื้อ
 • ห้องประชุม :
  (เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาชีพใน รพ.เขาสมิง/รพ.สต.ในเครือข่าย)
 • ยุทธ์1_4.31 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม โดยผ่านการประชุมหมู่บ้านและกลุ่มกองทุนต่างๆ (ตำบลเทพนิมิต)
 • ห้องประชุม : General
  ตำบลเทพนิมิต (รพ.สต.บ้านเจียร/รพ.สต.บ้านเกษมสุข)
  ศุกร์ 19 กุมภาพันธ์ 2021
 • ยุทธ์4_2.1.1 ประชุมคณะทำงานคุณภาพโรงพยาบาล (HA) #3
 • ห้องประชุม :
  รพ.เขาสมิง
  เสาร์ 20 กุมภาพันธ์ 2021