โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ. เขาสมิง
พฤหัสบดี 15 เมษายน 20210 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์จาก 21 กุมภาพันธ์ 2021 till 27 กุมภาพันธ์ 2021 (สัปดาห์ที่ : 8)     ดูเดือน กุมภาพันธ์
(สัปดาห์เริ่มต้น อาทิตย์)
อาทิตย์ 21 กุมภาพันธ์ 2021

จันทร์ 22 กุมภาพันธ์ 2021
 • ยุทธ์2_1.2.3 ประชุมทบทวนความรู้ เรื่องการใช้ EKG และการแปรผล
 • ห้องประชุม :
  รพ.เขาสมิง
 • ยุทธ์2_5.1.1 พัฒนาบริการแพทย์แผนไทยแบบครบวงจรในโรคข้อเข่าเสื่อมเครือข่ายบริการสุขภาพเขาสมิง โดยใช้ยาสมุนไพรพอกเข่า
 • ห้องประชุม :
  รพ.สต.เขาสมิง
 • ยุทธ์2_5.1.2 พัฒนาบริการแพทย์แผนไทยแบบครบวงจรในโรคปวดศีรษะ ไมเกรน ตาพร่ามัว โดยการพอกตาด้วยยาเย็น
 • ห้องประชุม :
  รพ.สต.เขาสมิง
  อังคาร 23 กุมภาพันธ์ 2021

  พุธ 24 กุมภาพันธ์ 2021

  พฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2021
 • ยุทธ์1_1.1.2 ประชุมคณะกรรมการ MCH Board อำเภอเขาสมิง
 • ห้องประชุม :
  รพ.เขาสมิงและ รพ.สต. 15 แห่ง
 • ยุทธ์4_2.5.1 ประชุมฟื้นฟูความรู้งานความเสี่ยง (รุ่นที่ 1)
 • ห้องประชุม :
  ห้องประชุม รพ.เขาสมิง
  ศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ 2021
 • ยุทธ์1_6.1 โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน โรงพยาบาลเขาสมิง ปี 2564
 • ห้องประชุม :
  ห้องประชุม รพ.เขาสมิง
  เสาร์ 27 กุมภาพันธ์ 2021