โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ. เขาสมิง
พฤหัสบดี 15 เมษายน 20210 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์จาก 28 กุมภาพันธ์ 2021 till 06 มีนาคม 2021 (สัปดาห์ที่ : 9)     ดูเดือน มีนาคม
(สัปดาห์เริ่มต้น อาทิตย์)
อาทิตย์ 28 กุมภาพันธ์ 2021

จันทร์ 01 มีนาคม 2021
 • ยุทธ์1_1.6.7 ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ - คัดเลือกผู้สุงอายุ 100 ปี สุขภาพดี - คัดเลือกชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ
 • ห้องประชุม :
  รพ.เขาสมิง
  อังคาร 02 มีนาคม 2021

  พุธ 03 มีนาคม 2021
 • ยุทธ์2_1.2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฟื้นฟูความรู้และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงสำหรับเจ้าหน้าที่พยาบาล คปสอ.เขาสมิง (ACLS)
 • ห้องประชุม :
  รพ.เขาสมิง
  พฤหัสบดี 04 มีนาคม 2021
 • ยุทธ์4_2.5.1 ประชุมฟื้นฟูความรู้งานความเสี่ยง (รุ่นที่ 2)
 • ห้องประชุม : General
  ห้องประชุม รพ.เขาสมิง
  ศุกร์ 05 มีนาคม 2021
 • ยุทธ์2_3.3 ประชุมคณะทำงาน ดูแล/รักษาผู้ป่วยจิตเวช โดยจิตแพทย์จาก รพ.ตราด/ทีมจิตเวชเขาสมิง
 • ห้องประชุม :
  รพ.เขาสมิง
  เสาร์ 06 มีนาคม 2021