โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ. เขาสมิง
อังคาร 7 กุมภาพันธ์ 20230 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์จาก 06 พฤศจิกายน 2022 till 12 พฤศจิกายน 2022 (สัปดาห์ที่ : 45)     ดูเดือน พฤศจิกายน
(สัปดาห์เริ่มต้น อาทิตย์)
อาทิตย์ 06 พฤศจิกายน 2022
 • ประเด็น 2_3.6 รณรงค์ให้ความรู้สัปดาห์สุขภาพจิต
 • ห้องประชุม :
  รพ.เขาสมิง
  ผู้รับผิดชอบ เปรมฤดี หงษ์สุทธิ/วราภรณ์ เดชสง่า
  จันทร์ 07 พฤศจิกายน 2022
 • ประเด็น 2_3.6 รณรงค์ให้ความรู้สัปดาห์สุขภาพจิต
 • ห้องประชุม :
  รพ.เขาสมิง
  ผู้รับผิดชอบ เปรมฤดี หงษ์สุทธิ/วราภรณ์ เดชสง่า
  อังคาร 08 พฤศจิกายน 2022

  พุธ 09 พฤศจิกายน 2022
 • ประเด็น 2_1.3.1 ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินระบบบัญชาการสาธารณภัย การจัดการสาธารณภัยในภาคีเครือข่ายร่วมกับสนามบินตราด
 • ห้องประชุม : General
  รพ.เขาสมิง/สนามบินตราด
  ผู้รับผิดชอบ นพเก้า ประดลชอบ
  พฤหัสบดี 10 พฤศจิกายน 2022

  ศุกร์ 11 พฤศจิกายน 2022

  เสาร์ 12 พฤศจิกายน 2022