โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ. เขาสมิง
อังคาร 7 กุมภาพันธ์ 20230 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์จาก 20 พฤศจิกายน 2022 till 26 พฤศจิกายน 2022 (สัปดาห์ที่ : 47)     ดูเดือน พฤศจิกายน
(สัปดาห์เริ่มต้น อาทิตย์)
อาทิตย์ 20 พฤศจิกายน 2022

จันทร์ 21 พฤศจิกายน 2022

อังคาร 22 พฤศจิกายน 2022

พุธ 23 พฤศจิกายน 2022

พฤหัสบดี 24 พฤศจิกายน 2022

ศุกร์ 25 พฤศจิกายน 2022
  • ประเด็น 4_5.3.3 กิจกรรมรณรงค์พัฒนางาน 5 ส. และจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลเขาสมิง ปี 2566
  • ห้องประชุม :
    ผู้รับผิดชอบ งาน 5 ส./งานจิตอาสา
    เสาร์ 26 พฤศจิกายน 2022