โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ. เขาสมิง
อาทิตย์ 27 พฤศจิกายน 20220 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์จาก 27 พฤศจิกายน 2022 till 03 ธันวาคม 2022 (สัปดาห์ที่ : 47)     ดูเดือน ธันวาคม
(สัปดาห์เริ่มต้น อาทิตย์)
อาทิตย์ 27 พฤศจิกายน 2022

จันทร์ 28 พฤศจิกายน 2022
 • ประเด็น 3_1.1.7 ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่มในหน่วยบริการ
 • ห้องประชุม :
  รพ.เขาสมิง /รพ.สต. 15 แห่ง
  ผู้รับผิดชอบ ธนิต/ สุรเชษฐ์
  อังคาร 29 พฤศจิกายน 2022
 • ประเด็น 4_1.2.2 ประชุมฟื้นฟูความรู้งานความเสี่ยง (รุ่นที่ 1)
 • ห้องประชุม : ห้องประชุม เพชรน้ำหนึ่ง รพ.เขาสมิง
  กลุ่มเป้าหมาย บุคลากร รพ.เขาสมิง (เจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่กลุ่มวิชาชีพ, พนักงานเปล,แม่บ้าน,คนขับรถ,คนงาน,คนสวน)
  ผู้รับผิดชอบ สุวารี/คกก.(RM)
  พุธ 30 พฤศจิกายน 2022
 • ประเด็น 4_1.2.2 ประชุมฟื้นฟูความรู้งานความเสี่ยง (รุ่นที่ 2)
 • ห้องประชุม : ห้องประชุม เพชรน้ำหนึ่ง รพ.เขาสมิง
  กลุ่มเป้าหมาย บุคลากร รพ.เขาสมิง (เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาชีพใน รพ.เขาสมิง)
  ผู้รับผิดชอบ สุวารี/คกก.(RM)
  พฤหัสบดี 01 ธันวาคม 2022
 • ประเด็น 4_1.2.2 ประชุมฟื้นฟูความรู้งานความเสี่ยง (รุ่นที่ 3)
 • ห้องประชุม : ห้องประชุม เพชรน้ำหนึ่ง รพ.เขาสมิง
  กลุ่มเป้าหมาย บุคลากร รพ.เขาสมิง (เจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่กลุ่มวิชาชีพ, พนักงานเปล,แม่บ้าน,คนขับรถ,คนงาน,คนสวน)
  ผู้รับผิดชอบ สุวารี/คกก.(RM)
 • ประเด็น 4_2.3.1 ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ
 • ห้องประชุม : ห้องประชุม พลอยแดง รพ.เขาสมิง
  ผู้รับผิดชอบ สสอ.เขาสมิง/พินิดา ชลจิตร์นาวา
  ศุกร์ 02 ธันวาคม 2022
 • ประเด็น 2_3.13 ประชุมคณะทำงาน ดูแล/รักษาผู้ป่วยจิตเวช โดยจิตแพทย์จาก รพ.ตราด/ทีมจิตเวชเขาสมิง
 • ห้องประชุม : General
  ห้องประชุม รพ.เขาสมิง
  ผู้รับผิดชอบ เปรมฤดี หงษ์สุทธิ/วราภรณ์ เดชสง่า
 • ประเด็น 4_1.2.2 ประชุมฟื้นฟูความรู้งานความเสี่ยง (รุ่นที่ 4)
 • ห้องประชุม : ห้องประชุม เพชรน้ำหนึ่ง รพ.เขาสมิง
  กลุ่มเป้าหมาย บุคลากร รพ.เขาสมิง (เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาชีพใน รพ.เขาสมิง)
  ผู้รับผิดชอบ สุวารี/คกก.(RM)
  เสาร์ 03 ธันวาคม 2022