โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ. เขาสมิง
อาทิตย์ 4 มิถุนายน 20230 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์จาก 25 ธันวาคม 2022 till 31 ธันวาคม 2022 (สัปดาห์ที่ : 52)     ดูเดือน ธันวาคม
(สัปดาห์เริ่มต้น อาทิตย์)
อาทิตย์ 25 ธันวาคม 2022

จันทร์ 26 ธันวาคม 2022
 • ประเด็น 3_1.1.6 ตรวจคุณภาพน้ำประปา และน้ำทิ้ง โรงพยาบาล เขาสมิง (ครั้งที่ 1)
 • ห้องประชุม :
  ผู้รับผิดชอบ รุจิรดา/สุรเชษฐ์
  อังคาร 27 ธันวาคม 2022

  พุธ 28 ธันวาคม 2022

  พฤหัสบดี 29 ธันวาคม 2022
 • ประเด็น 4_5.3.2 ประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาสมิง
 • ห้องประชุม :
  ผู้รับผิดชอบ สรินที/รุจิรดา
  ศุกร์ 30 ธันวาคม 2022
 • ประเด็น 2_3.2 ตรวจเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้านค้าช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์
 • ห้องประชุม :
  พื้นที่อำเภอเขาสมิง
  ผู้รับผิดชอบ อนุชา อาชีวะ/เปรมฤดี หงษ์สุทธิ/วราภรณ์ เดชสง่า
  เสาร์ 31 ธันวาคม 2022
 • ประเด็น 2_3.2 ตรวจเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้านค้าช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์
 • ห้องประชุม :
  พื้นที่อำเภอเขาสมิง
  ผู้รับผิดชอบ อนุชา อาชีวะ/เปรมฤดี หงษ์สุทธิ/วราภรณ์ เดชสง่า