โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ. เขาสมิง
พฤหัสบดี 25 เมษายน 20191 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  มีนาคม   2019   แสดงเดือน
เมษายน   2019
  แสดงเดือน   พฤษภาคม   2019  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
 
1  
2  
3  
4  
   
ยุทธ์2_1.7_ประชุมเชิงปฏิบัติการ Role play การดูแลผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินใน รพ.สต.
5  
6  
7   ดูสัปดาห์ 14
8  
9  
10  
   
ยุทธ์4_2.2.6_การประชุมพัฒนาความรู้ คู่งานวิจัย ระยะที่ 3
11  
   
ย4_1.2.1 มหกรรมห่วงใยสุขภาพ "รูปแบบการสืบสานประเพณีไทย"
   
ยุทธ์2_1.7_ประชุมเชิงปฏิบัติการ Role play การดูแลผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินใน รพ.สต.
12  
13  
14   ดูสัปดาห์ 15
15  
16  
17  
18  
   
ยุทธ์1_3.1_ประชุมวางแผน/ติดตาม การป้องกันควบโรคในพื้นที่อำเภอเขาสมิง
   
ยุทธ์2_1.7_ประชุมเชิงปฏิบัติการ Role play การดูแลผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินใน รพ.สต.
19  
   
ยุทธ์2_4.1 ประชุมคณะทำงานศูนย์พึ่งได้อำเภอเขาสมิง
20  
21   ดูสัปดาห์ 16
22  
23  
   
ยุทธ์1_1.6.5_ประชุมเชิงปฏิบัติการ นิเทศน์ติดตามเยี่ยมเสริมพลังกองทุน LTC
24  
25  
   
ยุทธ์2_1.7_ประชุมเชิงปฏิบัติการ Role play การดูแลผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินใน รพ.สต.
26  
   
ยุทธ์1_7.2.1_โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน โรงพยาบาลเขาสมิง
27  
28   ดูสัปดาห์ 17
29  
30  
    
วันนี้