โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ. เขาสมิง
พฤหัสบดี 15 เมษายน 20210 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  มีนาคม   2021   แสดงเดือน
เมษายน   2021
  แสดงเดือน   พฤษภาคม   2021  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
    
1  
2  
3  
4   ดูสัปดาห์ 14
5  
   
ยุทธ์2_3.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบกลุ่มบำบัด (Self Help) ในรูปแบบสมาคม AA โดยองค์กรงดเหล้า(สคล) จากสถาบันธัญญารักษ์
6  
7  
8  
9  
   
ยุทธ์2_1.4.2 ประชุมซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ในพื้นที่ประจำปี
10  
11   ดูสัปดาห์ 15
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18   ดูสัปดาห์ 16
19  
   
ยุทธ์2_1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในหน่วยแพทย์เคลื่อนที่/จิตอาสา
20  
21  
   
ยุทธ์2_5.1.1 พัฒนาบริการแพทย์แผนไทยแบบครบวงจรในโรคข้อเข่าเสื่อมเครือข่ายบริการสุขภาพเขาสมิง โดยใช้ยาสมุนไพรพอกเข่า
   
ยุทธ์2_5.1.2 พัฒนาบริการแพทย์แผนไทยแบบครบวงจรในโรคปวดศีรษะ ไมเกรน ตาพร่ามัว โดยการพอกตาด้วยยาเย็น
22  
23  
24  
25   ดูสัปดาห์ 17
26  
27  
28  
   
ยุทธ์1_6.1 โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน โรงพยาบาลเขาสมิง ปี 2564
29  
   
ย1_3.1.5 โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดประจำท้องถิ่น ตำบลแสนตุ้ง
30  
 
วันนี้