โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ. เขาสมิง
ศุกร์ 14 สิงหาคม 20201 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  กรกฎาคม   2020   แสดงเดือน
สิงหาคม   2020
  แสดงเดือน   กันยายน   2020  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
      
1  
2   ดูสัปดาห์ 31
3  
4  
5  
6  
   
ยุทธ์ 1_1.6.11.2 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนการดำเนินงานดูแลระยะยาวในพื้นที่ - คัดเลือก ตำบล LTC ,CM ,CG ,ผู้สูงอายุ และ กองทุนช่วยเหลือกันในชุมชนดีเด่น
7  
8  
9   ดูสัปดาห์ 32
10  
11  
12  
13  
   
ยุทธ์1_1.2.1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย
14  
   
ยุทธ์1_1.1.2 ประชุมคณะกรรมการ MCH Board อำเภอเขาสมิง
15  
16   ดูสัปดาห์ 33
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23   ดูสัปดาห์ 34
24  
25  
26  
27  
   
ยุทธ์ 2_1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบบัญชาการและการจัดการสาธารณภัย รุ่นที่ 2
28  
   
ยุทธ์1_3.2 รณรงค์ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
   
ยุทธ์1_6.5 โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน โรงพยาบาลเขาสมิง ปี 2563
29  
30   ดูสัปดาห์ 35
   
ยุทธ์ 1_3.1 ประชุมวางแผน/ติดตาม การป้องกันควบโรคในพื้นที่อำเภอเขาสมิง
31  
     
วันนี้