โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ. เขาสมิง
อังคาร 20 สิงหาคม 20190 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  กรกฎาคม   2019   แสดงเดือน
สิงหาคม   2019
  แสดงเดือน   กันยายน   2019  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
    
1  
2  
3  
4   ดูสัปดาห์ 31
5  
   
ยุทธ์1_6.2.5_ตรวจคุณภาพจุดบริการน้ำดื่มโรงพยาบาลเขาสมิง
6  
7  
8  
9  
   
ยุทธ์1_1.1.2_ประชุมคณะกรรมการ MCH Board อำเภอเขาสมิง
10  
11   ดูสัปดาห์ 32
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18   ดูสัปดาห์ 33
19  
20  
21  
   
ยุทธ์4_2.2.7_การประชุมพัฒนาความรู้ คู่งานวิจัย ระยะที่ 4
22  
23  
24  
25   ดูสัปดาห์ 34
26  
27  
28  
   
ยุทธ์1_7.2.1_โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน โรงพยาบาลเขาสมิง
29  
08:30
16:30
ย.4_1.2.8_ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการฯคปสอ.เขาสมิง/ประเมินผลตามกลยุทธ์ ปี 2562
30  
   
ยุทธ์1_3.1_ประชุมวางแผน/ติดตาม การป้องกันควบโรคในพื้นที่อำเภอเขาสมิง
08:30
16:30
ย.4_1.2.8_ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการฯคปสอ.เขาสมิง/ประเมินผลตามกลยุทธ์ ปี 2562
31  
วันนี้