โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ. เขาสมิง
อังคาร 10 ธันวาคม 20190 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  พฤศจิกายน   2019   แสดงเดือน
ธันวาคม   2019
  แสดงเดือน   มกราคม   2020  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1   ดูสัปดาห์ 48
2  
3  
4  
5  
6  
   
ยุทธ์ 2_3.13 ประชุมคณะทำงาน ดูแล/รักษาผู้ป่วยจิตเวช โดยจิตแพทย์จาก รพ.ตราด/ทีมจิตเวชเขาสมิง
7  
8   ดูสัปดาห์ 49
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15   ดูสัปดาห์ 50
16  
17  
18  
19  
   
ยุทธ์1_1.6.6 ประชุมวางแผน ติดตามการบูรณาการงาน LTC กับภาคีเครือข่าย (ปีละ 2 ครั้ง)
20  
   
ยุทธ์ 4 _2.2.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนามาตรฐานงาน 5 ส. และจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
   
ยุทธ์1_1.2.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูทักษะเจ้าหน้าที่ เรื่องการคัดกรองพัฒนาการและการบริหารจัดการข้อมูล
   
ยุทธ์2_1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟู ACLS สำหรับพยาบาล
21  
22   ดูสัปดาห์ 51
23  
   
ยุทธ์2_1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟู ACLS สำหรับพยาบาล
24  
25  
26  
27  
   
ยุทธ์ 1_3.1 ประชุมวางแผน/ติดตาม การป้องกันควบโรคในพื้นที่อำเภอเขาสมิง
   
ยุทธ์1_6.5 โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน โรงพยาบาลเขาสมิง ปี 2563
28  
29   ดูสัปดาห์ 52
30  
31  
    
วันนี้