โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ. เขาสมิง
ศุกร์ 5 มีนาคม 20211 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  กุมภาพันธ์   2021   แสดงเดือน
มีนาคม   2021
  แสดงเดือน   เมษายน   2021  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
 
1  
   
ยุทธ์1_1.6.7 ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ - คัดเลือกผู้สุงอายุ 100 ปี สุขภาพดี - คัดเลือกชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ
   
ยุทธ์2_1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในหน่วยแพทย์เคลื่อนที่/จิตอาสา
2  
3  
   
ยุทธ์2_1.2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฟื้นฟูความรู้และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงสำหรับเจ้าหน้าที่พยาบาล คปสอ.เขาสมิง (ACLS)
4  
   
ยุทธ์4_2.5.1 ประชุมฟื้นฟูความรู้งานความเสี่ยง (รุ่นที่ 2)
5  
   
ยุทธ์2_3.3 ประชุมคณะทำงาน ดูแล/รักษาผู้ป่วยจิตเวช โดยจิตแพทย์จาก รพ.ตราด/ทีมจิตเวชเขาสมิง
6  
7   ดูสัปดาห์ 10
8  
   
ยุทธ์2_3.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบกลุ่มบำบัด (Self Help) ในรูปแบบสมาคม AA โดยองค์กรงดเหล้า(สคล) จากสถาบันธัญญารักษ์
   
ยุทธ์2_5.1.1 พัฒนาบริการแพทย์แผนไทยแบบครบวงจรในโรคข้อเข่าเสื่อมเครือข่ายบริการสุขภาพเขาสมิง โดยใช้ยาสมุนไพรพอกเข่า
   
ยุทธ์2_5.1.2 พัฒนาบริการแพทย์แผนไทยแบบครบวงจรในโรคปวดศีรษะ ไมเกรน ตาพร่ามัว โดยการพอกตาด้วยยาเย็น
9  
10  
11  
   
ยุทธ์4_2.5.1 ประชุมฟื้นฟูความรู้งานความเสี่ยง (รุ่นที่ 3)
12  
   
ยุทธ์1_3.1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องพ่นกำจัดยุงลาย อาสาสมัครพ่นหมอกควัน อ.เขาสมิง จ.ตราด
13  
14   ดูสัปดาห์ 11
15  
16  
17  
   
ยุทธ์2_1.2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฟื้นฟูความรู้และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงสำหรับเจ้าหน้าที่พยาบาล คปสอ.เขาสมิง (ACLS)
18  
19  
   
ยุทธ์1_1.6.10 โครงการบริหารจัดการศูนย์เอื้ออาทรผู้สูงอายุ สาขาอำเภอเขาสมิง ประจำปี 2564 #1
20  
21   ดูสัปดาห์ 12
22  
23  
24  
25  
   
ยุทธ์2_5.1.1 พัฒนาบริการแพทย์แผนไทยแบบครบวงจรในโรคข้อเข่าเสื่อมเครือข่ายบริการสุขภาพเขาสมิง โดยใช้ยาสมุนไพรพอกเข่า
   
ยุทธ์2_5.1.2 พัฒนาบริการแพทย์แผนไทยแบบครบวงจรในโรคปวดศีรษะ ไมเกรน ตาพร่ามัว โดยการพอกตาด้วยยาเย็น
26  
   
ยุทธ์1_6.1 โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน โรงพยาบาลเขาสมิง ปี 2564
   
ยุทธ์2_1.1.2 ประชุมคณะทำงานเตรียม ซ้อมแผนรับสถานการณ์ อุบัติเหตุหมู่ในพื้นที่
   
ยุทธ์2_3.2 ประชุมทีมสหวิชาชีพงานศูนย์พึ่ง และ Conference Case OSCC อำเภอเขาสมิง
27  
28   ดูสัปดาห์ 13
29  
30  
31  
   
วันนี้