โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ. เขาสมิง
อังคาร 7 กุมภาพันธ์ 20230 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  ธันวาคม   2022   แสดงเดือน
มกราคม   2023
  แสดงเดือน   กุมภาพันธ์   2023  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1   ดูสัปดาห์ 0
   
ประเด็น 2_3.2 ตรวจเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้านค้าช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์
2  
3  
4  
5  
   
ประเด็น 4_5.3.3 กิจกรรมรณรงค์พัฒนางาน 5 ส. และจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลเขาสมิง ปี 2566
6  
7  
8   ดูสัปดาห์ 1
9  
10  
11  
08:30
16:30
ประเด็น 2_1.1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ Role play การดูแลผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน และทบทวน case refer
12  
13  
   
ประเด็น 1_1.6.1 ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ
14  
15   ดูสัปดาห์ 2
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22   ดูสัปดาห์ 3
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29   ดูสัปดาห์ 4
30  
31  
    
วันนี้