โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ. เขาสมิง
อาทิตย์ 27 พฤศจิกายน 20220 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  กันยายน   2022   แสดงเดือน
ตุลาคม   2022
  แสดงเดือน   พฤศจิกายน   2022  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
      
1  
2   ดูสัปดาห์ 39
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9   ดูสัปดาห์ 40
10  
11  
12  
13  
   
ประเด็น 4_5.1.6 จิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย
14  
15  
16   ดูสัปดาห์ 41
17  
18  
19  
20  
   
ประเด็น 1_1.1.1 ประชุมคณะกรรมการ MCH Board อำเภอเขาสมิง (ครั้งที่ 1)
21  
   
ประเด็น 4_5.3.2 ประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาสมิง
22  
23   ดูสัปดาห์ 42
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30   ดูสัปดาห์ 43
31  
     
วันนี้