โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ. เขาสมิง
พฤหัสบดี 15 เมษายน 20210 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  ตุลาคม   2020   แสดงเดือน
พฤศจิกายน   2020
  แสดงเดือน   ธันวาคม   2020  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1   ดูสัปดาห์ 44
2  
3  
4  
5  
6  
   
ยุทธ์1_1.1.2 ประชุมคณะกรรมการ MCH Board อำเภอเขาสมิง
7  
8   ดูสัปดาห์ 45
9  
10  
11  
12  
13  
   
ยุทธ์4_3.1.3 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานปี 63 และจัดทำแผน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
14  
15   ดูสัปดาห์ 46
16  
17  
18  
   
ยุทธ์4_6.3.8 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ประจำปี 2563
19  
20  
21  
22   ดูสัปดาห์ 47
23  
24  
25  
26  
27  
   
ยุทธ์1_6.1 โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน โรงพยาบาลเขาสมิง ปี 2564
   
ยุทธ์4_4.2 ประชุมคณะกรรมการCFO " วิเคราะห์ต้นทุนบริการ สถานะการณ์ทางการเงิน ระบบคุณภาพบัญชี และแผน Planfin "
28  
29   ดูสัปดาห์ 48
30  
     
วันนี้