โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ. เขาสมิง
อาทิตย์ 27 พฤศจิกายน 20220 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  ตุลาคม   2022   แสดงเดือน
พฤศจิกายน   2022
  แสดงเดือน   ธันวาคม   2022  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
  
1  
   
ประเด็น 2_3.6 รณรงค์ให้ความรู้สัปดาห์สุขภาพจิต
2  
   
ประเด็น 2_3.6 รณรงค์ให้ความรู้สัปดาห์สุขภาพจิต
3  
   
ประเด็น 2_3.6 รณรงค์ให้ความรู้สัปดาห์สุขภาพจิต
4  
   
ประเด็น 2_3.6 รณรงค์ให้ความรู้สัปดาห์สุขภาพจิต
5  
   
ประเด็น 2_3.6 รณรงค์ให้ความรู้สัปดาห์สุขภาพจิต
6   ดูสัปดาห์ 44
   
ประเด็น 2_3.6 รณรงค์ให้ความรู้สัปดาห์สุขภาพจิต
7  
   
ประเด็น 2_3.6 รณรงค์ให้ความรู้สัปดาห์สุขภาพจิต
8  
9  
   
ประเด็น 2_1.3.1 ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินระบบบัญชาการสาธารณภัย การจัดการสาธารณภัยในภาคีเครือข่ายร่วมกับสนามบินตราด
10  
11  
12  
13   ดูสัปดาห์ 45
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20   ดูสัปดาห์ 46
21  
22  
23  
24  
25  
   
ประเด็น 4_5.3.3 กิจกรรมรณรงค์พัฒนางาน 5 ส. และจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลเขาสมิง ปี 2566
26  
27   ดูสัปดาห์ 47
28  
   
ประเด็น 3_1.1.7 ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่มในหน่วยบริการ
29  
   
ประเด็น 4_1.2.2 ประชุมฟื้นฟูความรู้งานความเสี่ยง (รุ่นที่ 1)
30  
   
ประเด็น 4_1.2.2 ประชุมฟื้นฟูความรู้งานความเสี่ยง (รุ่นที่ 2)
   
วันนี้