โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ. เขาสมิง
อังคาร 7 กุมภาพันธ์ 20230 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  มกราคม   2023   แสดงเดือน
กุมภาพันธ์   2023
  แสดงเดือน   มีนาคม   2023  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
   
1  
   
ประเด็น 2_6.1.2 ส่งเสริมการใช้สมุนไพร ลดอาการจากอยากบุหรี่
2  
3  
4  
5   ดูสัปดาห์ 5
6  
7  
8  
9  
10  
08:30
16:30
ป.2_3.11 ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟู ความรู้/ทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน/จิตเวชในพื้นที่ อสม./ผู้นำชุมชน/อบต/เทศบาล คปสอ. เขาสมิง (รุ่นที่ 1)
08:30
16:30
ประเด็น 4_1.4.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้ งานควบคุมป้องกันการติดเชื้อ(รุ่น1)
11  
12   ดูสัปดาห์ 6
13  
08:30
16:30
ป.2_3.11 ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟู ความรู้/ทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน/จิตเวชในพื้นที่ อสม./ผู้นำชุมชน/อบต/เทศบาล คปสอ. เขาสมิง (รุ่นที่ 2)
14  
   
ประเด็น 1_1.6.1 ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ
15  
08:30
16:30
ประเด็น 4_1.4.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้ งานควบคุมป้องกันการติดเชื้อ(รุ่น2)
16  
08:30
16:30
ป2_3.9 ประชุมเชิงปฏิบัติการฟิ้นฟู ความรู้/ทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน/จิตเวชในพื้นที่ เจ้าหน้า คปสอ.เขาสมิง (รุ่นที่ 1)
17  
   
ป4_5.1.8 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงพยาบาล และบุคลากรในเครือข่าย คปสอ.เขาสมิง สู่องค์กรที่มีพฤติกรรมบริการเป็นเลิศ ปีงบประมาณ 2566 (รุ่น1)
18  
   
ป4_5.1.8 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงพยาบาล และบุคลากรในเครือข่าย คปสอ.เขาสมิง สู่องค์กรที่มีพฤติกรรมบริการเป็นเลิศ ปีงบประมาณ 2566 (รุ่น1)
19   ดูสัปดาห์ 7
   
ป4_5.1.8 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงพยาบาล และบุคลากรในเครือข่าย คปสอ.เขาสมิง สู่องค์กรที่มีพฤติกรรมบริการเป็นเลิศ ปีงบประมาณ 2566 (รุ่น1)
20  
21  
   
ประเด็น 3_2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริหารจัดการระบบสุขภาพแรงงานต่างด้าวและชาวต่างชาติ และพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมบริหารจัดการลูกหนี้ ปีงบประมาณ 2566
22  
   
ประเด็น 3_2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริหารจัดการระบบสุขภาพแรงงานต่างด้าวและชาวต่างชาติ และพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมบริหารจัดการลูกหนี้ ปีงบประมาณ 2566
08:30
16:30
ประเด็น 2_1.1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ Role play การดูแลผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน และทบทวน case refer
08:30
16:30
ประเด็น 4_1.4.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้ งานควบคุมป้องกันการติดเชื้อ(รุ่น3)
23  
   
ประเด็น 3_2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริหารจัดการระบบสุขภาพแรงงานต่างด้าวและชาวต่างชาติ และพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมบริหารจัดการลูกหนี้ ปีงบประมาณ 2566
08:30
16:30
ป2_3.9 ประชุมเชิงปฏิบัติการฟิ้นฟู ความรู้/ทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน/จิตเวชในพื้นที่ เจ้าหน้า คปสอ.เขาสมิง (รุ่นที่ 2)
24  
   
ป4_5.1.8 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงพยาบาล และบุคลากรในเครือข่าย คปสอ.เขาสมิง สู่องค์กรที่มีพฤติกรรมบริการเป็นเลิศ ปีงบประมาณ 2566 (รุ่น2)
   
ประเด็น 1_1.6.12 โครงการ ส่งเสริมสุขภาพดี ชะลอชรา ชีวายืนยาว (Individual wellness plan) ตำบลแสนตุ้ง
   
ประเด็น 3_2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริหารจัดการระบบสุขภาพแรงงานต่างด้าวและชาวต่างชาติ และพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมบริหารจัดการลูกหนี้ ปีงบประมาณ 2566
25  
   
ป4_5.1.8 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงพยาบาล และบุคลากรในเครือข่าย คปสอ.เขาสมิง สู่องค์กรที่มีพฤติกรรมบริการเป็นเลิศ ปีงบประมาณ 2566 (รุ่น2)
26   ดูสัปดาห์ 8
   
ป4_5.1.8 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงพยาบาล และบุคลากรในเครือข่าย คปสอ.เขาสมิง สู่องค์กรที่มีพฤติกรรมบริการเป็นเลิศ ปีงบประมาณ 2566 (รุ่น2)
27  
28  
    
วันนี้