โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ. เขาสมิง
จันทร์ 21 กันยายน 20201 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  กรกฎาคม   2020   แสดงเดือน
สิงหาคม   2020
  แสดงเดือน   กันยายน   2020  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
      
1  
2   ดูสัปดาห์ 31
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9   ดูสัปดาห์ 32
10  
11  
12  
13  
14  
   
ยุทธ์1_1.1.2 ประชุมคณะกรรมการ MCH Board อำเภอเขาสมิง
15  
16   ดูสัปดาห์ 33
17  
18  
19  
20  
21  
13:00
16:30
ยุทธ์ 4_2.1.2 ประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาสมิง
22  
23   ดูสัปดาห์ 34
24  
25  
26  
27  
   
ยุทธ์ 2_1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบบัญชาการและการจัดการสาธารณภัย รุ่นที่ 2
28  
   
ยุทธ์1_3.2 รณรงค์ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
   
ยุทธ์1_6.5 โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน โรงพยาบาลเขาสมิง ปี 2563
29  
30   ดูสัปดาห์ 35
31  
     
วันนี้