โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ คปสอ. เขาสมิง
จันทร์ 21 กันยายน 20201 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  สิงหาคม   2020   แสดงเดือน
กันยายน   2020
  แสดงเดือน   ตุลาคม   2020  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
  
1  
2  
   
ยุทธ์ 4_1.2.12 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ คปสอ.เขาสมิง/ประเมินผลตามกลยุทธ์ ปี 2563
3  
   
ยุทธ์ 4_1.2.12 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ คปสอ.เขาสมิง/ประเมินผลตามกลยุทธ์ ปี 2563
4  
   
ยุทธ์ 2_3.13 ประชุมคณะทำงาน ดูแล/รักษาผู้ป่วยจิตเวช โดยจิตแพทย์จาก รพ.ตราด/ทีมจิตเวชเขาสมิง
5  
6   ดูสัปดาห์ 36
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13   ดูสัปดาห์ 37
14  
   
ยุทธ์ 1_3.1 ประชุมวางแผน/ติดตาม การป้องกันควบโรคในพื้นที่อำเภอเขาสมิง
15  
16  
17  
18  
   
ยุทธ์ 2_4.3.1 จัดอบรมพัฒนาความรู้การดูแลผู้ป่วย IMC แก่จนท.สาธารณสุขและผู้ดูแล (CG)
19  
20   ดูสัปดาห์ 38
21  
   
ยุทธ์ 4_1.2.13 ประชุมทำแผนปฏิบัติการฯ คปสอ.เขาสมิง ปี 2564
22  
   
ยุทธ์ 4_1.2.13 ประชุมทำแผนปฏิบัติการฯ คปสอ.เขาสมิง ปี 2564
23  
24  
   
ยุทธ์ 4 _2.2.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนามาตรฐานงาน 5 ส. และจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
25  
   
ยุทธ์ 4_1.2.13 ประชุมทำแผนปฏิบัติการฯ คปสอ.เขาสมิง ปี 2564
26  
27   ดูสัปดาห์ 39
28  
   
ยุทธ์1_6.5 โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน โรงพยาบาลเขาสมิง ปี 2563
29  
30  
   
วันนี้